Naknade za korištenje mjesnih domova u općini Hercegovac

Foto: Općina Hercegovac/ I. Novotni

Iznos naknada za korištenje mjesnih domova u vlasništvu Općine Hercegovac nije se mijenjao deset godina. Odlukom s posljednje sjednice Općinskog Vijeća, utvrđen je iznos zakupnine po kategorijama događanja i lokaciji objekta te se kreće do 400 eura, a najniži su za Ilovski Klokočevac, od 20 eura na više. Također, naknada ovisi i o tome koriste li dom mještani ili oni s adresom negdje druge, no za sve je uvjet da moraju imati podmirena sva dugovanja prema Općini Hercegovac. Odluka obuhvaća četiri mjesna doma; Palešnik, Velika Trnava, Ladislav i Ilovski Klokočevac, dok o dva doma u Hercegovcu brigu vode lokalne udruge.

Nema postova za prikaz