Javni poziv umirovljenicima i osobama s invaliditetom Grada Kutine o jednokratnoj novčanoj potpori

Foto: Pexels/ilustracija

Grad Kutina raspisala je Javni poziv umirovljenicima i osobama s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu s područja toga grada o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu u 2024. godini.

Pozivaju se umirovljenici Grada Kutine čija mirovina pripada kategoriji umirovljenika koji su korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnika invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad u radnom odnosu i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji korisnici nisu u radnom odnosu, a čije mirovine iznose do 365 eura, kao i osobama s invaliditetom koje primaju osobnu invalidninu da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu potporu za uskrsne blagdane. 

U mirovinsko primanje uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina i drugi dodaci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu. Pravo na jednokratnu novčanu potporu ostvaruju svi umirovljenici i osobe s invaliditetom koji primaju osobnu invalidninu, a koji imaju prebivalište na području Grada Kutine.

Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku rangiran je prema visini mirovine (uključujući i inozemne mirovine) i to:

od 0,00 – 249,99 eura – 60,00 eura potpore

od 250,00 – 365,00 eura – 50,00 eura potpore

KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:

Da bi ostvarili pravo, zainteresirani umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu jednokratne novčane potpore dostavit će tiskanicu izjave na mail adresu: drustvene@kutina.hr, u pisarnicu ili u Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo, soba br. 14 i 15, svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati i to od 16.02. do 15.03.2024. godine (ako zahtjev NISU podnijeli za Božićnicu u 2023. godini).  

Upravnom odjelu za društvene djelatnost, socijalnu skrb i civilno društvo potrebno je dostaviti:

Tiskanicu zahtjeva (dostupna na mrežnim stranicama Grada Kutine i u pisarnici – soba br. 3)

Presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu – na uvid,

Presliku odreska od isplate mirovine (ne stariji od tri mjeseca)

Presliku tekućeg računa

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Grada Kutine.

Nema postova za prikaz