Javni poziv za provedbu programa iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja u BBŽ

Objavljen je Javni poziv za dodjelu financijskih potpora udrugama za provedbu programa i projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2024. godinu. Financijska potpora dodjeljuje se iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu, Aktivnost A000311 Potpore udrugama u poljoprivredi, a odnose se na:

1. organizaciju manifestacija

2. edukaciju, stručne skupove/stručna putovanja

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Prihvatljive aktivnosti i projekti za financiranje su organizacija:

– manifestacija iz područja poljoprivrede od važnosti za Bjelovarsko-bilogorsku županiju

– edukacije (predavanja, okrugli stolovi, savjetovanja, seminari, radionice, tečajevi)

– stručna putovanja

Prihvatljivi troškovi:

– trošak predavača, trošak najma prostora i opreme za provedbu edukacije

– troškovi prijevoza i stručnog vodiča

– troškovi održavanja manifestacija za promociju poljoprivrednih proizvoda i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

– poticanje brendiranja, promocije i popularizacije lokalnih proizvoda Bjelovarsko-bilogorske županije

– aktivnosti usmjerene na razvoj pčelarstva, voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva i vinarstva, stočarstva, ratarstva

Za financiranje nisu prihvatljive sljedeće aktivnosti:

– programi koji se baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme 

– programi koji se u cijelosti ili uglavnom bave samo individualnim sponzorstvom za sudjelovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima

– programi koji se u potpunosti ili uglavnom bave samo individualnim školarinama za studij ili tečajevima

– znanstveno-istraživački programi

– programi čije su aktivnosti većinski usmjerene na tiskanje knjiga i brošura

– programi koji su usmjereni na političke ili religijske ciljeve i/ili aktivnosti

– programi čija je jedina svrha korist članica/članova udruge

Neprihvatljivi troškovi:

– troškovi reprezentacije, individualni putni troškovi, troškovi smještaja

Prihvatljivo razdoblje trajanja projektne aktivnosti je od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine te će se odobravati troškovi nastali u navedenom razdoblju neovisno od dana potpisa ugovora.

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je 25.000,00 eura

Iznos potpore za udruge:

– Najmanji iznos potpore za navedene aktivnosti iznosi 500,00 eura, a najveći iznos do 75% prihvatljivih troškova, ali ne više od 1.200,00 eura.

Iznos potpore za saveze:

– Najmanji iznos potpore za navedene aktivnosti iznosi 500,00 eura, a najveći iznos do 75% prihvatljivih troškova, ali ne više od 2.200,00 eura.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljiv trošak za financiranje, osim kod Korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a.

Prijavitelj može na Javni poziv prijaviti jedan projekt, odnosno jednu aktivnost po Javnom pozivu.

KRITERIJI ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE

Kriteriji za dodjelu financijske potpore su:

1. Kvaliteta i sadržaj ponuđene aktivnosti/projekta

2. Iskustvo i uspjesi u provođenju sličnih aktivnosti/projekata

3. Broj članova uključenih u aktivnost/projekt izražen u postotku od ukupnog broja svih članova

4. Suradnici uključeni u aktivnost/projekt

5. Očekivani rezultat projekta

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivim prijaviteljem se smatra udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama, a udovoljava sljedećim uvjetima:

– udruga je upisana u Registar udruga RH i Registar neprofitnih organizacija, o čemu podatke pribavlja nadležni upravni odjel iz elektroničkih baza podataka

– udruga djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije¸

– udruga je uskladila svoj statut s odredbama Zakona ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom sudu (što dokazuje potvrdom nadležnog suda)

– osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga

– svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti u sektoru poljoprivrede i koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima

– uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije

– uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije

– protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak

– udruga ima usvojen Financijski plan i Program rada udruge za 2024. godinu

– udruga djeluje najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Natječaja u Republici Hrvatskoj

– udruga prijavljuje program koji je besplatan za korisnike

Za dodatne informacije i pomoć prilikom prijave, možete se obratiti timu Poduzetničkog centra na adresi Trg hrvatskih branitelja 10, Garešnica, mail: info@pc-garesnica.hr, telefon 043/214-416. Radno vrijeme Centra je od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.

Nema postova za prikaz