BBŽ raspisala Javni poziv za kreditiranje stočarske proizvodnje u 2024. godini

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna, potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpora) za kreditiranje stočarske proizvodnje, sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu.

Korisnici kreditiranja mogu biti fizičke i pravne osobe sa sjedištem te poljoprivrednim površinama i proizvodnim kapacitetima u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Prihvatljivi su isključivo nositelji poljoprivrednog gospodarstva.

Namjena kredita je nabava rasplodnih junica i grla za tov junadi, svinja i ovaca i koza po povoljnijim uvjetima.

a) rokovi otplate:

– nabava rasplodnih junica – do 4 godine,

– nabava grla za tov junadi – do 20 mjeseci,

– nabava grla za tov svinja – do 8 mjeseci,

– nabava grla ovaca i koza – do 12 mjeseci

b) razdoblje počeka kredita za rasplodne junice moguće je do 1 godine, a za junad, svinje te ovce I koze povrat je jednokratno nakon isteka roka. Razdoblje počeka uključeno je u rok otplate kredita. Za vrijeme počeka plaća se redovna kamata.

c) najniži pojedinačni iznos kredita koji se može odobriti iznosi 4.700,00 eura, a najviši 33.000,00 eura.

d) za nabavu rasplodnih junica najviši iznos kredita po grlu iznosi do 1.600,00 eura, za nabavu grla

za tov junadi do 670,00 eura po grlu, za nabavu grla za tov svinja do 80,00 eura po grlu, a za

nabavu uzgojno valjanih grla ovaca i koza iznosi do 106,00 eura po grlu.

e) kamatna stopa iznosi najviše do 5,9 % godišnje, za cijelo razdoblje otplate kredita

f) Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira 1,80 % kamata godišnje, fiksno.

Javni poziv je otvoren od 26. lipnja 2024. godine do iskorištenja sredstava osiguranih u Županijskom proračunu za ove namjene, a najkasnije do 1. studenog 2024. godine.

Više informacija kao i sva potrebna dokumentacija može se pronaći na mrežnim stranicama BBŽ: https://bbz.hr/javni-pozivi-natjecaji/javni-poziv-za-kreditiranje-sto%C4%8Darske-proizvodnje-u-2024-godini

Nema postova za prikaz